۰۲
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول انتشار داده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

جدول انتشار داده

انتشار داده های کلیدی در زیر آمده است. در تاریخ های توافق شده، که در برنامه اجرایی BIM (BEP) تعریف شده است، تمام شرکا داده های زیر را براساس مدل هایی ارائه می دهند که توسط طراح اصلی هماهنگ می شود:

images-7-300x168 مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول انتشار داده

images

نوع انتشار داده فایل ارسالی (ارائه شده) فرمت (ها) عضو مسول
آپلود ماهانه مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی ARC
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی STR
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی MEP
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی LAR
انتشار داده انتشار طرح داده FM .XLS ARC
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی ARC
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی CSE
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی MEP
مدل به اشتراک گذاشته شده .IFC ، محلی LAR
گزارش هزینه .XLS CMA

 

ARC = معمار[۱]     CSE = مهندس سازه[۲]        INT = طراح داخلی[۳]          LAR = معمار منظر[۴]

MEP = مهندس الکتریک و مکانیک[۵]               CON = پیمانکار اصلی[۶]      FMA = مدیر بهره برداری[۷]

 

 

پیوست ۱۳- سوالات زبان ساده[۸]

مرحله ۳ – طراحی توسعه یافته

این مرحله نیاز به موارد زیر دارد:

انتشار داده : ۳

LOD (عمومی): ۳

LOI (عمومی): ۳

سوالات زیر باید در پایان این مرحله پاسخ داده شوند:

  1. راه حل پیش طراحی چیست؟
  2. آیا معماری که درون مدل ارائه شده، مطابق دیدگاه است؟
  3. آیا عملکرد طراحی با خلاصه طراحی مطابقت دارد؟
  4. پیشنهاد کلی برای طراحی سازه چیست؟

[۱] Architect

[2] Civil & Structural Engineer

[3] Interior Designer

[4] Landscape Architect

[5] Mechanical & Electrical Engineer

[6] Main Contractor

[7] Facilities Manager

[8] Plain language questions