۰۴
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان پیمان شماره گذاری فضا

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پیمان شماره گذاری فضا

اگر استاندار شماره گذاری خاصی مدنظر کارفرما باشد

می توان از آن استفاده کرد و یا از راهنمای زیر برای شماره گذاری فضاها استفاده نمود.

پروتکل نامگذاری طبقه

bim-demolition-plan-300x210 مدلسازی اطلاعات ساختمان پیمان شماره گذاری فضا

bim-demolition-plan

سطح توصیف سطح
XX عدم انتصاب سطح
LG زمین پایینی
۰۰ طبقه همکف
UG زمین بالایی
۰۱ طبقه اول
۰۲ طبقه دوم
۰۳ طبقه سوم
۰۴ طبقه چهارم
R01 سقف روی طبقه اول
R02 سقف روی طبقه دوم
R03 سقف روی طبقه سوم
M00 نیم طبقه بالاتر از سطح ۰۰
M01 نیم طبقه بالاتر از سطح ۰۱
B0 زیر زمین
B1 زیرزمین ۱-
B2 زیرزمین -۲
EV ارتفاع
SC مقطع

مراجع مناطق

منطقه کد
پروژه گسترده / منطقه خاصی نیست XX
منطقه ۱ Z1
منطقه ۲ Z2
منطقه ۳ Z3
منطقه ۴ Z4
منطقه ۵ Z5
منطقه ۶ Z6

 

کدگذاری فضاها

فضاهای باید به صورت پیوسته شماره گذاری شوند

با استفاده از کاراکتر ۴ عددی که از ورودی اصلی شروع می شود

و در هر تغییر سطحی بازنشانی می شود.

به عنوان مثال: ۰۰ طبقه همکف، اتاق ۰۰۰۱، اتاق ۰۰۰۲

۰۱ طبقه اول، اتاق ۰۱۰۱، اتاق ۰۱۰۲ و غیره

پارامترهای کاربری اتاق/فضا

گروه کاربری کاربری
آزمایشگاه آکواریوم
اتاق تمیز
اتاق سرد
اتاق کنترل محیط / دما
Fume Cupboard
گلخانه – گرم خانه
دفتر مرکزی تعیین شده (سرویس بالا)
دفتر مرکزی تعیین شده (کم سرویس)
آزمایشگاه
آزمایشگاه – خشک
آزمایشگاه – مرطوب
اتاق میکروسکوپ
کشت بافت / اتاق رشد
اتاق شستشو
اتاق X-Ray
اجتماعی خدمات غذایی – مرکزی / اصلی
اتاق مشترک – کارکنان
اتاق مشترک – دانشجو
غذاخوری
آشپزخانه / محل آماده سازی غذا
منطقه اجتماعی
امکانات ورزشی – داخل سالن
سالن سخنرانی سالن سخنرانی
فرعی فضای پشتیبانی اضافی – عمومی
اتاق AV
اتاق تعویض / دوش
کمد – عمومی
اتاق طراحی
اتاق کمکهای اولیه
گلخانه – بدون حرارت
مهد کودک – کودک
ساختمان دور افتاده ( دور از ساختمان اصلی)
فتوکپی / اتاق چاپ
فرعی (ادامه) نمازخانه
پذیرش
امکانات ورزشی – خارجی
انبار – مواد شیمیایی
انبار – دوره ای
انبار – سوخت
انبار – باغبان خارجی
انبار – گاز
انبار – عمومی
انبار – ضایعات عمومی
انبار – ضایعات عمومی خارجی
انبار – زباله های خطرناک
انبار – زباله های خطرناک خارجی
انبار – رادیو اکتیو
انبار – ورزشی خارجی
انبار – ورزش داخلی
انبار کالا
استودیو
کارگاه آموزشی
تئاتر سخنرانی – اتاق پروجکشن
متوازن(Balance) دهلیز
بالکن
حمام
راهرو
کابینت – تمیزکننده
کابینت – سرویس
کانال
سالن ورودی / فضای باز / لابی
آسانسور
لابی آسانسور
اتاق موتور آسانسور
بندرگاه
گلخانه
دوش