۰۷
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایای کارفرما

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای کارفرما

BIM برای کارفرمایان

طبق آمار اتودسک:

  • بیش از ۶۰% پروژه ها طبق اهداف برنامه زمانی و هزینه پیش نمی روند
  • ۳۰% هزینه های ساخت به دلایل دوباره کاری است
  • ۵۵% از برنامه های نگهداری انجام نمی شود

با استفاده از مدل سه بعدی BIM و ارزیابی هزینه و زمانبندی پروژه این قابلیت

را در اختیار مالکان قرار میدهد تا با دقت و کیفیت بیشتری به ارزیابی محدوده طراحی در برابر نیازهایشان در هر فاز پروژه بپردازند.

ماهیت دقیق و قابل محاسبه BIM منبع معتبری برای مالکان جهت ارزیابی دقیق پروژه است

و واکنشهای هزینه ای سریعتری برای تغییرات طراحی پدید می آورد. این ازآن جهت حائز اهمیت است

که توانایی تأثیرگذاری هزینه در اوایل فرآیند پروژه، در فاز امکان سنجی در بالاترین سطح می باشد.

IMG_0226-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان  مزایای کارفرما

زمان ارائه به بازار بر همه صنایع تأثیر دارد، سازمانهای تولیدی زمان ارائه به بازار تعریف شده ای دارند

و باید روش ها و فناوریهایی را موردتوجه قرار دهند که آنها را قادر به تحویل سریعتر, بهتر و ارزانتر امکانات میکند

. BIM، مالکان و تیمهای پروژهای آنها را به ابزارهایی جهت خودکارسازی نسبی طراحی, شبیه سازی عملیات

و به کارگیری تولید خارج از محل (پیش ساختگی) مجهز میکند. فرایندهای BIM میتواند کاهش برجسته ای در طول مدت پروژه از تائید تا تکمیل آن پدید آورد.

از طرفی به دلیل پایش پیشرفت پروژه با استفاده از مدل چهاربعدی و پنج بعدی، کارفرما میتواند در هرلحظه به مدل در حال ساخت،

هزینه ها و اطلاعات به روز شده مربوط به آن دسترسی داشته باشد.

به طور خلاصه می توان مزایای بکارگیری BIM را به شرح زیر دانست:

  • ارزیابی اولیه‌ی طراحی برای اطمینان از تأمین ملزومات پروژه
  • شبیه سازی بهره‌برداری به منظور بررسی عملکرد و نگهداری ساختمان
  • ریسک مالی پایین به علت تخمین‌های قابل قبول هزینه و کاهش تغییرات صورت وضعیت ها
  • بازاریابی بهتر پروژه به علت وجود پویانمایی‌های سه بعدی از داخل و بیرون ساختمان
  • دراختیار داشتن تمام اطلاعات ساختمان و بخش‌های مختلف آن تنها در یک فایل