۱۴
اردیبهشت

مدلسازی اطلاعات ساختمان کشور های اجباری شده با استاندارد های تألیف شده

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کشور های اجباری شده با استاندارد های تألیف شده

لیست ذیل نمونه از شهر ها و کشور هایی می باشد که مدلسازی اطلاعات ساختمان به عنوان پایه قرار گرفته می باشد.

بریتانیا آلمان فرانسه سنگاپور
ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا نروژ فنلاند
دبی چین کره جنوبی اسپانیا
نیوزیلند هنگ کنگ هلند ژاپن

لذا این امر اهمیت پیاده سازی بیم را به خوبی نشان می دهد. با توجه به اینکه این مبحث در بسیاری از کشورها اجباری شده است، برای پیاده سازی آن در کشور نیز می توان از تجربیات دیگر کشورها استفاده نمود و با مطالعه اسناد و آیین نامه های دیگر کشورها راه را برای پیاده سازی بیم در کشور تسهیل نمود. در جدول ذیل نمونه ای از آیین نامه های موجود در کشورهای دیگر برای بکارگیری بیم در پروژه ها قابل مشاهده می باشد.

کشور نام آیین نامه / دستورالعمل/ راهنما

 

توضیحات

 

انگلستان BS1192:2007+A2:2009

 

طرح کلی موضوع بیم

 

PS1192:2:2013

 

مربوط به استفاده کنندگان از بیم
PAS1192-3:2014

 

نحوه دادن اطلاعات به FM
BS1192-4:COBIe

 

نحوه تبادل اطلاعات
PAS1192:5:2014

 

مربوط به امنیت اطلاعات
Goverment Soft Landing

 

حمایت از کارفرما و مشتری

 

 

The national BIM Standard

 

ایالات متحده آمریکا
اﯾﻦ راهنما ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽِ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺳﺮﺑﺎزان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ آمریکا تهیه شده است. Veterens Affairs Guaid
انتشار  در سال ۲۰۱۲ Newyork city BIM Guid
-300x92 مدلسازی اطلاعات ساختمان کشور های اجباری شده با استاندارد های تألیف شده

استانداردهای اندازه گیری

BIM Legal And Procurement – CWG004 استرالیا
A Framework for the Adoption of Project Team Integration and Building Information Modelling

 

سنگاپور The Singapore BIM Guide انتشار ورژن ۱ در سال ۲۰۱۲
انتشار ورژن ۲ در سال ۲۰۱۳
Singapore VDC Guide
BIM Particular Conditions انتشار ورژن ۲ در سال ۲۰۱۵

 

نروژ BIM user manual 2.0_WEB انتشار  در سال ۲۰۱۲
آلمان BIM – Guide for Germany
ژاپن BIM guidelines توسط انیستیتو معماران ژاپن در سال ۲۰۱۲
کره جنوبی BIM Application Guide توسط MLTM
BIM Roadmap توسط PPS
فنلاند BIM Requirements Vol.1~۹ توسط Senate Properties

کاهش زمان هزینه و افزایش کیفیت