۰۹
خرداد

مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی

پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی

اطلاعات مربوط به مدل BIM، مستقیماً قابل انتقـال به تجهیزات نقشه برداری و پیـاده سازی طرح را دارند.

پیش ساختگی

 

 

با داشتن یک مدل هماهنگ BIM، محاسبه، جداسازی، تحلیل و بهینه سازی هر بخشی از پروژه قابل انجام است

که این امر امکان استفاده از سیستم های پیش ساختگی جهت کیفیت بالاتر و هزینه ی کمتر در پروژه را بوجود می آورد.

بهره برداری و نگهداری

مدل کامل BIM قابلیت پاسخگویی به پروژه در مراحل بهره برداری و نگهداری، پس از پایان پروژه را دارد.

نقشه ی نهایی و به روز شده ی BIM کاملاً هماهنگ با ساختمان اجرا شده و نقشه­ های As Built است

که در آن تمامی اطلاعات مربوط به محصولات، مصالح، سیستم­ های نصب شده

در پروژه، به طور مستقیم به دفترچه ی راهنمای استفاده از آنها برای استفاده کنندگان نهایی بنا وجود خواهد داشت.

 

***

2909-300x200 مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی طرح و عملیات کارگاهی

Hand over Construction plans with yellow helmet and drawing tools on blueprints

BIM  امروزه نسخه ی نهایی تکنولوژی ساختمان است

که همه ی گروه ها و سیستم ها را در یک مدل طراحی گردهم

می آورد و بیشترین هماهنگی و همکاری به همراه کمترین خطا و اشکال را دارد و در نهایت ساختمانی با استانداردترین شرایط ساخت

و بهره برداری به همراه شناسنامه ی کامل و تخصصی آن را تا آخرین لحظه ی عمر بنا در اختیار قرار می دهد.

پیمانکاران اصلی، از جزئیات بیشتری برخوردارند. این اطلاعات که شامل مشخصات محصولات

جزئیات ساخت و روش های نصب می باشند قابلیت یکپارچه شدن با مدل پیمانکار اصلی را دارند.

نتیجه ی این امر صرفه جویی زمانی و هزینه ای بسیار زیاد است.
هماهنگی بین سیستم ها

یکی از مهمترین تحولات BIM در صنعت ساختمان توانایی تشخیص تداخل اجزا سیستم های ساختمان است

که وظیفه ی بررسی و گزارش این تداخل برعهده ی مدل سه بعدی BIM است.

با این قابلیت هرگونه تداخل و عدم هماهنگی بین اجزای تأسیساتی و سازه ای با یکدیگر

و یا با بخش معماری، قبل از کارگاه و در مدل BIM شناسایی و گزارش می­ شوند و این امر منجر

به صرفه­ جویی زمانی و هزینه ای تا حدود ۸۰ درصد خواهد شد.