06
ژوئن

مدلسازی اطلاعات ساختمان استفاده از BIM در کارکاه و با اهداف سلامتی و ایمنی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

استفاده از BIM در کارکاه و با اهداف سلامتی و ایمنی

در فرآیند ساخت، تیم­های مختلفی در پروژه درگیر هستند، با این حال، در این فصل،

پیمانکار اصلی پروژه (General Contractor، neral Contractor، در این فصل، پیمانکار اصلی پروژه ()) مورد بحث قرار می­گیرد.

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان استفاده از BIM در کارکاه و با اهداف سلامتی و ایمنی

یب

منظور از پیمانکار اصلی، شخص یا سازانی است که مسوولیت انجام خدمات، تهیه مصالح و تجهیزات، یا اجرای پروژه را بر عهده دارد.

در زمینه­ی BIM، هنوز هم مفهوم وجود تیم پروژه­ی متشکل از کارفرما، تیم طراحی و پیمانکار معتبر است.

با این حال، صنعت ساخت شاهد یک تغییر فرهنگی است، که  به حضور کارفرمای آگاه­تر، تعداد بیش­تری مسیر برای تامین تجهیزات،

و درگیری زودتر پیمانکار در فرآیند ساخت از طریق تعریف بسته­های تشویقی می­انجامد.

با حضور پیمانکار در مراحل ابتدایی پروژه، تیم پروژه می­تواند با استفاده از دانش و تجربه­ی فنی پیمانکار

و فروشندگان، مسائل مربوط به مرحله­ی ساخت و برنامه­ریزی اجرا را در طول فرآیند طراحی در نظر بگیرد؛

این امر منجر به یافتن راه­حل­های نوآورانه در مسیر اجرای پروژه خواهد شد.

در ساده­ترین حالت، تیم پروژه از کارفرما، تیم طراحی و پیمانکار تشکیل می­شود. حضور زودتر پیمانکار،

کارفرماهای آگاه­تر، و روش­های جدید تامین تجهیزات مثل طراحی و ساخت (Design and Build)،

به این معناست که روشی استاندارد برای اجرای پروژه قابل تعریف نیست. گاهی اوقات

 

، برای مراحل ابتدایی پروژه از ساختارهای سنتی استفاده می­شود که در مراحل بعدی پروژه،

به ساختاری با محوریت پیمانکار تغییر می­کند. در این مرحله، حقوق و وظایف تیم طراحی

به پیمانکار منتقل می­شود. این فرآیند را Novation می­نامند. این دو ساختار را می­توان این­گونه تعریف نمود:

  • تیم طراحی سنتی: کارفرما، تیم طراحی را انتخاب می­کند تا فرآیند
  • طراحی و تعریف برخی جزییات را اجرا نماید. تعدادی پیمانکار در مناقصه شرکت می­کنند و پیمانکار برنده، تجرای پروژه را بر عهده می­گیرد.مدلسازی اطلاعات ساختمان

    مدلسازی اطلاعات ساختمان