09
ژوئن

مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه مزایای پیمانکاران

مدلسازی اطلاعات ساختمان

ادامه مزایای پیمانکاران

 

 • سازمان­دهی کارگاه و برنامه­ریزی کارهای موقت، نیروی کار، و مدیریت ترافیک در کارگاه:

 • به عنوان بخشی از کارهای مقدماتی برای شروع فرآیند ساخت،

 • پیمانکار باید نحوه­ی مدیریت و عمل­کرد کارگاه را برنامه­ریزی نماید.
 • استفاده از روش BIM، به خصوص پس از اضافه کردن بعد زمان (4D)، پیمانکار را قادر می­سازد ترتیب اجرای مراحل ساخت را مشخص نماید.
 • -300x169 مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه مزایای پیمانکاران

  ابری


 • توانایی شناسایی نقاط برخورد و رفع آن­ها پیش از ساخت، نتیجه­ ی استفاده ­ی کل تیم از اطلاعات پایه­ای یکسان و به­اشتراک­ گذاری و ارتباط با یک­دیگر است. این امر منجر به وجود نقاط برخورد کم­تر در فرآیند ساخت می­شود.

 • کاهش تعداد درخواست اطلاعات طراحی: اطلاعات مختصات­بندی­شده (Coordinated Iinformation)،
 • به درک بهتری از محصول نهایی و تعداد خطاهای کم­تر می­انجامد، چرا که همه از شانس بیش­تری برای در اختیار داشتن به­روزترین اطلاعات برخوردار خواهند بود.
 • ساخت خارج از کارگاه (Off-site Fabrication): این امر به قابلیت اعتماد بیش­تر به شرایط موردانتظار کارگاهی مربوط است
 • که فرصت استفاده از مواد و مصالح پیش­ساخته را به منظور رسیدن به محصول با کیفیت بالاتر و قیمت پایین­تر در اختیار پیمانکار قرار می­دهد.
 • برنامه­ریزی سناریوها: اضافه­کردن زمان­بندی به تیم پروژه اجازه می­دهد محصول را پیش از ساخت،
 • به صورت بصری بسازد. پیمانکار می­تواند سناریوهای what-if مختلف را مانند گزینه­های گوناگون زمان­بندی، لاجستیک کارگاه، و هزینه شناسایی کند.
 • سلامت و ایمنی بیش­تر: فرآیند BIM، فرصت گنجاندن کارهای موقت کارگاهی در فرآیند
 • طراحی را در اختیار پیمانکار قرار می­دهد. این امر منجر به افزایش ایمنی و مدیریت public interface می­شود.
 • صحت­سنجی: دریافت اطلاعات به روشی منسجم و ساختاریافته منجر به دست­رسی
 • به داده­هایی خواهد شد که قابلیت چک­شدن دارند. اگر پیمانکار اطلاعات را به صورت دیجیتال دریافت کند،
 • صحت­سنجی داده­ها و اطلاعات بسیار راحت خواهد بود. به خصوص اگر این اطلاعات در فرمتی مانند IFC ب
 • اشد که در فرآیند چک­کردن و اعتبارسنجی، مورد استفاده­ی بسیاری از ابزارهای بالادستی قرار می­گیرند.