11
ژوئن

مدلسازی اطلاعات ساختمان یافتن نقاط برخورد

مدلسازی اطلاعات ساختمان

یافتن نقاط برخورد

پیمانکار اطلاعات تولیدشده به وسیله­ی از پیمانکاران دست دوم یا سایر مشاوران را مطالعه می­کند

تا نقاط برخورد احتمالی را پیدا کند.

bim-300x183 مدلسازی اطلاعات ساختمان یافتن نقاط برخورد

bim

پیش از این، یافتن نقاط برخورد از طریق قراردادن نقشه­های 2D بر روی هم انجام می­شد.

ولی در روش BIM، می­توان برخوردها را از طریق استقاده از بعد سوم و چهارم یافت.

برخورد سخت (Hard Clashes) هنگامی اتفاق می­افتد که یک المان فضای مشابه با المان دیگری را اشغال نماید

یا درون آن نفوذ کند. هم­چنین، برخورد را از نظر فضای خالی مورد نیاز جهت اجرای کار در نظر بگیرید،

به عنوان مثال، باید مطمئن شد که فضای کافی در اطراف المان­ها وجود داشته باشد تا جهت تعمیر و نگه­داری آن المان مورد استفاده قرار گیرد،

یا یک درب باید فضای کافی جهت باز و بسته­شدن در اختیار داشته باشد.

همان­طور که در فصل 21 مشاهده خواهید کرد، تیم پروژه، از طریق ابزارهای مدیریت ساخت

یا نرم­افزارهای کنترل مدل، نقاط برخورد را می­یابد. همین­طور، باید از اطلاعات موجود استفاده کرد

تا از برخوردهایی که ممکن است در زمان تحویل مصالح اتفاق می­افتد جلوگیری نمود. به عنوان مثال،

قطعا نخواهید خواست کامیون حامل مواد ایزوگام­کننده در زمانی به سایت برسند که مدرسه­ی آن سوی خیابان کارگاه

در حال تعطیل شدن است. کامیون­ها و دانش­آموزان ترکیب جالبی نخواهند بود!

مشاهده اطلاعات کارگاه

روش توزیع داده­ها و اطلاعات به سمت دیجیتال­شدن پیش می­رود،

و بنابراین باید مشخص شود چه کسانی قرار است از اطلاعات استفاده کرده و چگونه قرار است

اطلاعات را مرور نمایند.

استفاده از اطلاعات در یک محیط دفتری راحت با استفاده از کامپیوتر رومیزی، برای تیم پروژه با محوریت پیمانکار که اکثر زمان خود را در کارگاه می­گذرانند

ممکن نیست. روش­های دیگری مثل وسایل اتکترونیکی قابل­حمل یا ایستگاه­های کاری پیشرفته برای این کار مناسب­تر هستند.