14
ژوئن

مدلسازی اطلاعات ساختمان سیر تحول از بلوک CAD تا جزءBIM

مدلسازی اطلاعات ساختمان

سیر تحول از بلوک CAD تا جزءBIM

در روش قدیمی و معمول CAD، بلوک های CAD یا همان نمادهای CAD نشانه و نماد محصولات بودند.

 

خطوط برداری غیر هوشمند در کنار یکدیگر یک جزء دوبعدی را ایجاد می‌کردند (شاید هنوز هم استنسیل های قدیمی را در روزهایی که هنوز کامپیوتر بر دفاتر اداری حکمفرما نبود

و قلم روترینگ در کارها مهم ترین ابزار به شمار می رفت، به یاد داشته باشید).

9381313e4ccf5153a2f0b2f3c80cacd7 مدلسازی اطلاعات ساختمان  سیر تحول از بلوک CAD تا جزءBIM

یب

بلوک‌های CAD از این نظر که امکان تعیین ظاهر طرح را از قبل به ما می داد،

موجب ایجاد ثبات در فرایند کاری می‌شد؛

به‌طور مثال ضخامت خطوط یا رنگ خطوط از این طریق قابل تعیین بود

. با ذخیره‌ی این موارد در پایگاه داده‌ای موجود، شما و دیگران

در دفتر یا گروه کاری امکان استفاده از این موارد را به صورت چندین باره خواهید داشت

و نیازی به شروع کار از ابتدا برای هر پروژه نخواهد بود.

بلوک‌های CAD در واقع از نظر صرفه جویی در زمان عملکرد فوق العاده ای داشتند

چرا که به طور مثال نیاز به طراحی مجدد در را برای هر پروژه به صورت مکرر از میان بردند.

 

تغییر رویکرد از CAD دو بعدی به سه بعدی به این معناست

که اکنون طراحان امکان ایجاد هماهنگی میان اطلاعات فضایی را در اختیار داشتند.

برخی از بلوک های CAD حتی اندکی انعطاف پذیری و هوشمندی را نیز در دل خود جای داده بودند

که به ما امکان تغییر قابل توجه در هندسه‌ی طرح را می دهد.

به طور مثال اگر در طرح ما، تیرهای فولادی با ابعاد مختلف وجود می داشت،

به جای شروع با طرح های اولیه، امکان استفاده از یک بلوک CAD موجود برای تیرهای فولادی و قراردهی آن با ابعاد مورد نظر از طریق تعیین ویژگی های دلخواه وجود دارد و به این معناست که دیگر نیازی به ایجاد یک بلوک برای هر تغییر دلخواه نیست.