02
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان هوشمند سازی شهر

مدلسازی اطلاعات ساختمان

هوشمند سازی شهر

اولین سوال این است که شهر هوشمند چیست؟(Element)
پاسخ این است که تعریف جامع و مورد قبول همگان از شهر هوشمند وجود ندارد. با توجه به پیچیدگی اجرائی هوشمند سازی در هر شهر و سطح تکنولوژی، توان پیاده سازی، سطح توقع زندگی و … این تعریف از شهر به شهر و از کشور به کشور متفاوت می باشد. از این رو المان های مختلفی جهت رتبه دهی به شهر ها از نظر هوشمندی وجود دارد. به طور مثال موسسه ایزی پارک سوئد شاخصه های زیر را در بین 500 شهر دنیا مورد ارزیابی قرارداده و شهر ها را از لحاظ سطح هوشمندی بررسی کرده است.
شاخصه های هوشمندی شهر منطبق با موسسه ایزی پارک سوئد

19 شاخص تعریف شده برای گزینش برترین شهرهای هوشمند جهان به شرح زیر است:
(Name of feature)

1-پارکینگ هوشمند 11-آموزش
2-سرویس به اشتراک گذاری خودرو و تاکسی آنلاین 12-اکوسیستم اقتصادی
3-هوشمند کردن سیستم ترافیک 13-دسترسی به LTE
4-حمل و نقل عمومی هوشمند 14-سرعت اینترنت
5-انرژی پاک 15-فراوانی هات اسپات وای فای
6-ساختمان هوشمند 16-استفاده از گوشی هوشمند
7-جمع آوری هوشمند زباله 17-استانداردهای زندگی
8-حفظ محیط زیست 18-چگونگی توسعه فرآیند هوشمندتر شدن شهرها
9-مشارکت شهروندان 19-دیجیتالی شدن دولت
10-برنامه‌ریزی شهری
جدول شماره یک -شاخص های شهر هوشمند
ارزش این طرح به موارد زیر بستگی پیدا می کند.
تهیه دستورالعمل جهت اجرایی سازی شهر هوشمند به عنوان زیرساختی جهت تکمیل پژوهشی اجرائی
تهیه برنامه پیش رو و سند چشم انداز برای هوشمند تر شدن شهر کرج تا به مزایای این مسئله دستیابی پیدا نمود.

Bew-Richards-BIM-adoption-model-300x203 مدلسازی اطلاعات ساختمان هوشمند سازی شهر

Bew-Richards-BIM-adoption-model

چرا شهر هوشمند؟

در سال 1949، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که روز هشتم نوامبر را روز جهانی برنامه ریزی شهری و ترویج نقش برنامه ریزی در ایجاد جوامع پایدار به رسمیت بشناسد. در همان زمان، جمعیت روستایی بیش از جمعیت شهری جهان بود. با این حال قرن بیست و یکم به عنوان قرن شهر شناخته می شود. به گفته سازمان ملل متحد، در ژوئیه 2007، جمعیت شهری از جمعیت روستایی در جهان فراتر رفته است.