03
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان اسناد قرارداد ساختمانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

اسناد قرارداد ساختمانی

امروزه مدل سازی اطلاعات ساختمان کاربرد گسترده ای از طراحی و ساخت تا بهره برداری

و حتی مرحله تخریب ساختمان ها پیدا کرده است. این فناوری با نمایش دیجیتال خصوصیات

ساختمان مدیرپروژه و ذینفعان را در هرمرحله برای تصمیم گیری درست یاری می کند.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان کلیه فعالیتهای مدیریت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد،

به دو مقوله نقشه‌ها و مشخصات وابسته هستند، به این صورت که به کمک نقشه‌ها کمیت کار

و براساس مشخصات فنی، کیفیت آن تعریف می‌گردد (شکل۱).

bim-300x183 مدلسازی اطلاعات ساختمان اسناد قرارداد ساختمانی

bim

شکل ۱- اسناد قرارداد ساختمانی

در واقع معیارهای ارزیابی عملکرد پیمانکاران بر اساس این دو مقوله، تعیین می‌گردند.

ما از قبل می‌دانیم که در روش مرسوم مدیریت ساخت، از یک سو نقشه‌ها و مشخصات به

صورت جداگانه ارائه می‌گردند و از سوی دیگر نقشه‌های اجرایی گروههای مختلف طراحی،

به صورت جداگانه ولی هماهنگ با یکدیگر تهیه می‌شوند. مشکلات این روش

بر همگان آشکار بوده و شاید برخی از بدترین آنها عدم هماهنگی‌ها، اشتباهات

و دوباره کاری‌ها باشد که نهایتاً علاوه بر بالا بردن هزینه ساخت، منجر به پایین آمدن کیفیت کار می‌گردد.

یکی از هیجان انگیزترین پیشرفت‌های

اخیر در زمینه مدیریت ساخت، معرفی تکنولوژی «مدل سازی اطلاعات ساختمان»

یا به اختصار BIM می‌باشد. این مقاله بدون اینکه قصد وارد شدن به مسائل فنی BIM را داشته باشد،

سعی می‌کند تا یک نمای کلی از این تکنولوژی برای علاقه‌مندان ارائه دهد.