13
جولای

مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه

مدلسازی اطلاعات ساختمان

تاریخچه

1‌.1‌   تاریخچه

از اوایل دهه 1960 صنعت ساخت با کاهش تدریجی در بهره دهی نیروی انسانی مواجه شد.

در همین حین سایر صنایع غیرزراعی در حال بهبود بهره وری از نیروی انسانی بودند. این بدان معنا بود

که نیاز به تعداد ساعت کاری بیشتری به ازای هر دلار مبلغ قرارداد بود. این موضوع کمبود ایده های جدید

0برای افزایش بازده نیروی کار در صنعت ساخت را گوشزد می کرد. عموما با القابی چون کم بازده، زیان

ده، پر مناقشه، پر دردسر و غیربهره ور از این صنعت یاد می شد و در آمریکا (گالهر 2004) و خارج از آن

(روک و همکاران 2004) نیازمند پیشرفت و بهسازی بود[11] و [12].

شکل 1-2 بیانگر فاصله بین صنایع غیر زراعی و صنعت ساخت از حیث بهره وری نیروی کار می باشد. [13]

bim

bim

     شکل 1-2 شاخص بهره وری نیروی انسانی در صنعت ساخت و سایر صنعت های غیر زراعی (1964-2003)

 

عوامل متعددی را می توان به صورت پتانسیل مسئول این وضعیت نامساعد صنعت ساخت و ساز دانست

از جمله: قوانین حکومتی، نمایندگی های کارگری، قراردادهای سنتی، پیچیدگی ساخت و ساز و قابلیت

همکاری فناوری ها (تیکولز 2004 و گالهر 2004). اصلی ترین عوامل پایین بودن شاخص بهره وری نیروی انسانی

در صنعت ساخت را می توان در سه مورد خلاصه نمود:

  • ماهیت جزیره ای آن به سبب رویکرد قراردادهای سنتی
  • استفاده از روش های رسم دو بعدی یا همان نرم افزار کد
  • اندازه و بزرگی شرکت های ساخت و ساز[13].

اول از همه مدل قراردادی سنتی سه عاملی[1] باعث ایجاد شکست در ارتباط عوامل درگیر در مراحل طراحی

و ساخت می گردید. در واقع این مدل قراردادی از مشارکت پیمانکار در مرحله طراحی و بهره مندی از تجربیات او جلوگیری به عمل می آورد.

بعد از آن می توان به ناکارآمدی روش های مرسوم طراحی دو بعدی در دستیابی به رویکردی مبتنی

بر ارتباط موثر عوامل اشاره کرد. جایی که هر یک از عوامل درگیر نقشه های دو بعدی مربوط به خود را آماده می کنند.

نقشه هایی که قابلیت یکپارچه شدن و انطباق بر یکدیگر را نداشتند