04
فوریه

مدلسازی اطلاعات ساختمان گزارشات منابع انسانی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

گزارشات منابع انسانی

این سطوح گزارش گیری با توجه به نیاز مدیریتی (کلان- میانی- اجرائی) توان تهیه گزارش های بر خط را دارد.

باید دانست که مدیریت کلان به اطلاعات عمومی تر نیاز دارد و هرچه میزان این سطوح مدیریتی

پایین تر می آید این اطلاعات

باید شامل جزئیات بیشتری شود. از طرفی سیستم تحلیل آنلاین امکان خطا

دهی ها را افزایش می دهد. تعمیر و نگهداری در شرایط کنونی کشور که تأمین قطعات

به دلیل تحریم های ظالمانه بسیار سخت شده است و از طرفی هزینه های مورد

تقبل برای کاترفرمایان بسیار زیاد است در نتیجه جایگاه بسیار مناسبی پیدا کرده است .

به دلایل فوق باید سیستم های تعمیر نگهداری از Passive به Active تغییر پیدا کند یعنی تعمیر نگهداری باید پیشگیرانه و به موقع باشد تا واکنشی . از این رو برای تأمین نیاز های تعمیر نگهداری پیشگیرانه شکی نیست که از سیستم های آنلاین استفاده می گردد.

 

 

 

 

cdcdc-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان گزارشات منابع انسانی

 

 

 

در ادامه باید خاطر نشان شد که سیستم های آنلاین توان ایجاد گزارشات قدرتمد برای تمام بخش های درگیر در سازمان را دارد که در ذیل به صورت تمام و کمال توضیح داده می شود.

انواع گزارشات با توجه به شرایط موجود:

 

گزارشات فنی و مهندسی

همانطور که از سرفصل معمول می باشد این گزارشات با توجه به نیاز تیم نت می باشد. این اطلاعات باید شامل تمامی سوابق، مستندات و اطلاعات در طول زمان باشد. از این رو در این سیستم بر اساس گزارشات (Real Time Engine) استفاده شده است تا بتوان بر اساس پارامتر های زمانی تمامی قسمت های مختلف را تحت پوشش قرار داد. این گزارشات شامل مقدار لحظه ای هر یک از پارامتر های تحت کنترل می باشد. علاوه بر این سیستم مقایسه در طول بازه های زمانی مشخص مد نظر قرار می گیرد. باید دانست برای سرعت در تصمیم گیری ها باید به صورت خودکار و به کمک رایانه ها این اطلاعات تحلیل شوند. برای رسیدن به این مهم سیستمی بر اساس KKS و تحلیل بازه مطلوب ایجاد گشت.