06
آوریل

مدلسازی اطلاعات ساختمان bim

مدلسازی اطلاعات ساختمان

bim

به عبارتی   bim  مدلی دیجیتالی، جهت تسهیل تصویر سازی اطلاعات برای تمامی افراد درگیر در طول چرخه حیات پروژه و به منظور افزایش راندمان ساخت و ساز می باشد.1

گسترش مدل سازی اطلاعات ساختمان در دنیا

با وجود این که مفهوم bim از سال 2002 میلادی به خوبی جایگاه خود را در حوزه ی معماری، مهندسی و ساخت  وساز    bim پیدا کرده است. در حال حاضر غالب شرکت های بزرگ از bim در  پروژه هایشان استفاده می کنند؛ به نحوی که  …….بخشی از فرهنگ استاندارد در صنعت   bim .شده است. 1

از کشورهایی پیشرو در این زمینه میتوان از آمریکا، انگلستان، استرالیا، چین، سنگاپور و کشورهای شمال اروپا نام برد.1

مدلسازی اطلاعات ساختمان در خاورمیانه نیز با گسترش روزافزونی روبروست.

در سال 2014 مقامات دولتی دبی و شهرداری این کشور استفاده از مدل های تدوین شده بر مبنای bim را برای پروژه های دولتی و ساختمان های خصوصی با مساحت بالای 30 هزارمتر اجباری نمودند. علاوه بر امارات، کشورهای دیگر منطقه از قبیل عربستان، قطر و بحرین نیز در حال گسترش تطابق و پیاده سازی این متدلوژی هستند.1

کشور انگلستان نیز از سال 2016 میلادی در پروژه های ساختمانی خود ارائه ی پروژه را به صورت مدل سازی گروهی در مرحله سه بعدی bim به عنوان یک حداقل خواهد شناخت.1

-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان bim

پیمانکار

علل افزایش زمان و هزینه در پروژه های عمرانی

پس از بررسی چندین پروژه عوامل مقابل، بیشترین تأثیر را در افزایش زمان و هزینه پروژه ها داشته اند (1). 1

کمبود جزئیات و عدم تجسم مناسب پروژه

خدمات ما مبتنی برbim  برای رفع این مشکل؛

از مهمترین عوامل تاخیردر پروژه های عمرانی وجود دوباره کاری ها می باشد. نقشه های دوبعدی تصور کافی به ذی نفعان نمی‌دهد، لذا برداشت کافی از انتهای پروژه به وجود نمی آید. این امر موجب عدم مقبولیت نهایی، افزایش “زمان-هزینه” و دوباره کاری ها در ساختمان خواهد شد. در فرآیند مدل سازی- اطلاعات ساختمان با بهره گیری از نقشه های سه بعدی هوشمند، تصویر مناسبی پیش از اجرای پروژه در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد. 1