13
آوریل

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند توسعه

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) فرآیند توسعه

و تولید مدل رایانه‌ای به منظور شبیه‌سازی

برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت و عملیات اجرا می‌باشد.

مدل به‌دست‌آمده از BIM،

یک مدل دیجیتال غنی از داده، شی‌گرا،

هوشمند و پارامتریک است که هر کدام

از برون‌ دادهای بصری و داده‌های آن برای پاسخ‌گویی به  نیازهای متنوع کاربران

متخصص می‌باشد. به این صورت که کاربر می‌تواند

نماها وداده‌های مورد نیاز خود را از مدل BIM استخراج و

پردازش کرده و در نتیجه به اطلاعاتی که برای تصمیم‌سازی

و ارتقای فرایند ارائه و بررسی امکانات مربوط است، دست‌باید.

تفاوت اساسی مابین BIM و D۲ CAD آن است که در مدل دوبعدی CAD

یک بنا با نماهای دوبعدی مستقل مانند پلان‌ها، نماها و مقاطع توصیف می‌گردد؛

اصلاح در هر کدام از نماهای دوبعدی

1-150x150 مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند توسعه

نیازمند بازبینی و به‌روزرسانی دیگر نماها می‌باشد

در نتیجه یک فرآیند خطاپذیر ایجاد می‌شود که خود علتی برای ضعف اسناد نهایی

ساختمان می‌باشد. علاوه بر این داده‌ها در این مدل دوبعدی، ترسیماتی دارای

موجودیت صرفا گرافیکی همانند خط ، کمان، دوایر و … هستند و در مقابل آن مدل BIM یک مدل هوشمند،

زمینه‌گرا و معنایی است که اشیا در آن برحسب اجرا و سیستم‌های ساختمانی از جمله فضاها، دیوارها،

تیرها، ستون‌ها، لوله‌ها، کانال‌ها و … تعریف می‌شوند.

مدل BIM تمام اطلاعات مربوط به ساختمان شامل ویژگی‌های فیزیکی-

عملکردی آن و اطلاعات چرخه حیات پروژه را به صورت یک سری

از اشیاء هوشمند در اختیار دارد. برای مثال یک دستگاه تهویه‌ی مطبوع در مدل BIM

دارای داده‌هایی در رابطه با میزان دمندگی، عملکرد

و روند تعمیر و نگهداری، سرعت جریان هوا و نیازهای پاک‌سازی آن می‌باشد.

یک مدل BIM هندسه‌ی بنا، ارتباطات فضایی،

 

اطلاعات جغرافیایی، مقدار و ویژگی‌های اجرای ساختمان،

تخمین هزینه‌ها، لیست مواد مورد نیاز و جداول پروژه را مشخص می‌سازد. همچنین این مدل می‌تواند

کل چرخه حیات ساختمان را نشان دهد که در نتیجه، مقادیر و ویژگی‌های مواد می‌تواند به سرعت

و سهولت از مدل BIM استخراج گردد و همین طور محدوده و بخش‌های مختلف کار به سادگی

قابلیت جداسازی و تعریف مجدد دارند. سیستم‌ها و ترتیب‌ها می‌تواند در مقیاس در ارتباط

با کل و یا گروهی از امکانات ساختمان نمایش داده شوند. همین‌طور اسناد ساخت

مانند ترسیمات، دیتیل‌های تهیه شده، فرآیندهای پیشنهاد شده و دیگر مشخصات می‌تواند به سادگی به یکدیگر ارتباط پیدا کنند.

کاربردهای BIM: