• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info@sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

3D

تهیه مدل سه بعدی

 شروع فعالیت بیم در ایجاد یک محیط مشترک اطلاعات می باشد. این محیط مشترک در یک فایل یکپارچه در بستر یک مدل سه بعدی ایجاد خواهد شد. از این رو تمامی فعالیت های مدلسازی اطلاعات ساختمان مبتنی بر مدلسازی تمام المان ها با سطوح جزئیات مورد نیاز می باشد. این سطوح جزئیات به دلیل نیاز کارفرما از استفاده BIM می باشد. سطوح جزئیات شامل دیتایل های پروژه می باشد این سطوح شامل دو بخش گرافیکی و غیر گرافیکی می باشد هر چه سطوح جزئیات افزایش یابد به نسبت هزینه و زمان پروژه افزایش خواهد یافت. این سطوح جزئیات به اختصار LOD نامیده می شود که تعریف مناسبی در زیر برای این موضوع آمده است.

LOD=lod+loi

LEVEL OF DEVELOPEMENT= level of detail+level of information

level of information=سطوح اطلاعاتی غیر گرافیکی

level of detail=سطوح اطلاعات گرافیکی پروژه

 

در ابتدای هر پروژه با شناخت نیاز های کارفرما و با توجه به زمانبندی پروژه مشاوره ای در زمینه انتخاب بهترین LOD خدمت کارفرما ارائه می شود تا زمان و هزینه خود را برای رسیدن به بیشترین سطوح استفاده مدیریت نماید.

این مدلسازی در تمام دیسیپلین ها مورد استفاده در پروژه اتفاق می افتد و بهتر است به صورت جداگانه استعلام شود تا در صورت اضافه بها قیمت های هر دیسیپلین مشخص و معین باشد. 

مدلسازی سه بعدی تفاوت زیادی با تهیه CDE در پروژه های BIM Base دارد این تفاوت در رعایت استانداردها می باشد. مدل بیم در صورت عدم تطابق با استاندارد ها هیج گونه سودی برای کارفرمایان نداشته و فقط هزینه را در پروژه های عمرانی افزایش می دهد. در نتیجه جهت دستیابی به مزایای بیم در پروژه ها از مشاوران BIM خود درخواست نمایید استاندارد مربوطه را ارئه و مشاور را ملزم به پایبندی به این استاندارد نمایید.

نمونه مدلسازی در بخش های مختلف ساخت توسط شرکت ما در زیر قرارداده شده است.

[1] Building Information Modeling

سازه

معماری

تأسیسات

معماری داخلی

EnglishIran