• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Blog

 • ۰۵
  آبان

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ایستگاه های کاری کارگاهی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ایستگاه های کاری کارگاهیمدلسازی اطلاعات ساختمان ایستگاه­های کاری کارگاهی: یک ایستگاه کاری کارگاهی، نقطه­ی دسترسی­ای است که افراد حاضر در کارگاه به منظور دسترسی به اطلاعات...

  Read More
 • ۰۲
  آبان

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تیم پروژه با محوریت

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تیم پروژه با محوریت با حضور پیمانکار در مراحل ابتدایی پروژه، تیم پروژه می­تواند با استفاده از دانش و تجربه­ی فنی پیمانکار و فروشندگان، مسائل مربوط...

  Read More
 • ۳۰
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تدارک کالا

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تدارک کالا با ظهور روش BIM، روش­های جدید تامین و تدارک کالا، و soft landings، تیم پروژه مدل­های پروژه را زودتر تولید می­کنند. این امر بدان...

  Read More
 • ۲۸
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان HSE

  مدلسازی اطلاعات ساختمان HSE استفاده از BIM در کارکاه و با اهداف سلامتی و ایمنی در فرآیند ساخت، تیم­های مختلفی در پروژه درگیر هستند، با این حال، در این...

  Read More
 • ۲۵
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان bim

  مدلسازی اطلاعات ساختمان bim این مدل سه بعدی صرفاً جهت تصویر سازی نمی باشد. شناخت این موضوع که مدلسازی اطلاعات ساختمان بخش اصلی خود را به مدلسازی اطلاعات معطوف...

  Read More
 • ۲۴
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سیاست های جهانی BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سیاست های جهانی BIM سیاست های جهانی BIM با توجه به مزایای ذکر شده در بالا و مزایا دیگر که در ادامه تشریح خواهد شد، دولت...

  Read More
 • ۲۳
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تفاوت کد با بیم

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تفاوت کد با بیم در شکل ۶-۲ هزینه های عملیاتی مربوط به طراحی دو بعدی در کد نمایش داده شده است. ·        سرمایه گذاری جهت خرید...

  Read More
 • ۲۲
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول مزایا

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان جدول قسمت خدمات کاهش زمان کاهش هزینه افزایش کیفیت کارفرما مشاور پیمانکار طراحی مدلسازی سه بعدی افزایش جزئیات ترسیمی...

  Read More
 • ۲۱
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ویژگی های بیم

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ویژگی های بیم یک مدل بیم در واقع یک تعریف دیجیتالی از پروژه است که می تواند شامل اطلاعاتی باشد از قبیل: شکل فیزیکی، نیازهای برنامه...

  Read More
 • ۱۸
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان درگیر شدن تیم BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان درگیر شدن تیم BIM این مدل سه بعدی صرفاً جهت تصویر سازی نمی باشد. شناخت این موضوع که مدلسازی اطلاعات ساختمان بخش اصلی خود را به...

  Read More
EnglishIran