• Tell :+9821 66964072
  • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
  • Working Hours: 09:00-18:00

مدیریت استراتژیک سازمانی

  • Home
  • /
  • مدیریت استراتژیک سازمانی

مدیریت استراتژیک سازمان و پروژه

تحلیل، شناخت و هدفگذاری- تدوین استراتژی سازمانی- اجرای استراتژی در سازمان و کنترل و پایش پیشرفت

1_Yf7Ku0L_P7wTaYJ4QCHxUw مدیریت استراتژیک سازمانی

SWOT

شناسایی محیط داخلی، خارجی و استراتژی های کلان

vision2 مدیریت استراتژیک سازمانی

مأموریت سازمانی

توصیف فلسفه، نقش و مأموریت، تعهدات و ارزش ها

Vision-Mission-Values مدیریت استراتژیک سازمانی

تعیین چشم انداز

اطلاعات و جریان گردش آن اصولی ترین تفاوت بیم با مدلسازی است برای دستیابی به بیم باید اطلاعات مناسب بر بستر سه بعدی سوار شود و گردش کار تعریف گردد

3d-modeling مدیریت استراتژیک سازمانی

Stakeholder

شناسایی و مدلینگ ذینفعان پروژه و سازمان

examining-a-chart_001 مدیریت استراتژیک سازمانی

ارزیابی

ایجاد نرم افزار های پایش تحت وب، ارزیابی عملکر، پایش رفتار سازمانی

602861-636389204550220420-16x9 مدیریت استراتژیک سازمانی

اجرای استراتژی و برنامه عملیاتی

مدیریت نور، انرژی، توسعه پایدار با بیم

1_HfQniQ1F2x0rWFLvZFDIag مدیریت استراتژیک سازمانی

تدوین برنامه عملیاتی

6rd

مشخص کردن زمان، مایلستون و شاخص های عملیاتی

Revenuebuilder مدیریت استراتژیک سازمانی

تدوین تاکتیک

5rd

تدوین تاکتیک ها براساس تحلیل بدست آمده از استراتژی و تحلیل محیط های داخلی و خارجی

EnglishIran