• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: استاندارهای bim

 • Home
 • /
 • استاندارهای bim
 • )
 • ۱۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه ۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان و باید تمام فعالیت ها و روش...

  Read More
 • ۱۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد M= اجباری R=اختیاری قرارداد COBie هزینه CDE LOD...

  Read More
 • ۱۷
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند –  اهداف این سند برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP)  یک سند جهت اطمینان از موفقیت اجرائی سازی BIM در پروژه نام پروژه با...

  Read More
 • ۱۷
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim تاریخ تأیید سرپرست تهیه Rev. 96/11/16 میر علی خادم موسوی ۱   کنترل تعمیم مستندات برنامه اجرایی  مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP) یک سند...

  Read More
 • ۱۶
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM – مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM با توجه به پروژه و نیازهای کارفرما می توان خروجی های...

  Read More
 • ۱۶
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات – شرح خدمات خلاصه ای از  شرح خدمات BIM شرکت سازه سترگ ایرانیان عبارت است از: ارائه نقشه...

  Read More
 • ۱۵
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایا و خدمات BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایا و خدمات BIM از مهمترین مزایای بکارگیری BIM می توان به موارد ذیل اشاره کرد: ارزیابی اولیه‌ی طراحی برای اطمینان از تأمین ملزومات پروژه شبیه...

  Read More
 • ۱۵
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرمت برنامه هاى مختلف قابل استفاده در BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرمت برنامه هاى مختلف قابل استفاده در BIM   فرمت هاى عکس JPG,GIF,TIF,BMP,PNG,RAW,RLE فرمت هاى بردارى DXF,DWG,AI,CGM,EMF,IGS,WMF,DGN,PDF,ODF,SVG,SWF فرمت هاى سطوح و اشکال OBJ,DGN,PTS,3DS,WRL,STL,IGS,SAT,DXF,DWG فرمت هاى تبادل...

  Read More
 • ۱۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت (CIMIS)

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ساخت (CIMIS) اطلاعات به منزله جریان زندگى بخش خون در یک پروژه مى...

  Read More
 • ۱۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایاى طراحى

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مزایاى طراحى تصویر سریع تر و دقیق از طراحى کاهش اصلاحات و خودکار بودن آن در زمان...

  Read More
EnglishIran