23
فوریه

تعریف مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعریف مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM تکنولوژی مدل سازی سه بعدی و فرآیند طراحی است که شروع به تغییر روش‌هایی نموده است که ساختمان‌ها طراحی، ساخته و بهره‌برداری می‌شوند. از...

Read More