• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

 • Home
 • /
 • سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
 • 11
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده

  مدلسازی اطلاعات ساختمان محیط انتقال اطلاعات داده برای حمایت از مسیر پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید کمیته ای برای کنترل و سیستماتیک کردنش ایجاد شود. این تیم باید...

  Read More
 • 11
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان BEP پیاده سازی مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی کامل...

  Read More
 • 10
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE

  مدلسازی اطلاعات ساختمان همکاری در محیط CDE همکاری ۸-۱  نرم افزار مورد تأیید و ورژن آن ها ورژن نرم افزار باید  به عنوان خرجی مورد توافق قرارگیرد نه فرم...

  Read More
 • 10
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP

  مدلسازی اطلاعات ساختمان موارد قابل تحویل BEP مدلسازی اطلاعات اطلاعات مورد نیاز کارفرما تولید می شود با هدف: اطلاعات مورد نیاز کارفرما برای هدف زیر تأمین می شود: دسترسی...

  Read More
 • 09
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان بیانیه ۲  برنامه پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان برنامه زمانبندی مدلسازی اطلاعات ساختمان باید توسط سرپرست مدلسازی اطلاعات ساختمان و باید تمام فعالیت ها و روش...

  Read More
 • 09
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان کاربرد M= اجباری R=اختیاری قرارداد COBie هزینه CDE LOD...

  Read More
 • 08
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف سند –  اهداف این سند برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP)  یک سند جهت اطمینان از موفقیت اجرائی سازی BIM در پروژه نام پروژه با...

  Read More
 • 08
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim

  مدلسازی اطلاعات ساختمان پیاده سازی bim تاریخ تأیید سرپرست تهیه Rev. 96/11/16 میر علی خادم موسوی ۱   کنترل تعمیم مستندات برنامه اجرایی  مدلسازی اطلاعات ساختمان (BEP) یک سند...

  Read More
 • 07
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM – مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان اقلام قابل تحویل BIM با توجه به پروژه و نیازهای کارفرما می توان خروجی های...

  Read More
 • 07
  مارس

  مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات – شرح خدمات خلاصه ای از  شرح خدمات BIM شرکت سازه سترگ ایرانیان عبارت است از: ارائه نقشه...

  Read More
EnglishIran