• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info@sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: متره و برآورد

 • Home
 • /
 • متره و برآورد
 • 30
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه فولادی) 100 B10 را مشاهده کنید. 200 B10 را مشاهده کنید.   300 مدل سازی...

  Read More
 • 29
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اصطلاحات و تعاریف

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اصطلاحات و تعاریف   دارایی   دارایی‌ها شامل تسهیلات کلی و جنبه های مؤثر فضایی (مکان)، طبقه (منطقه) ، محدوده، اجزاء، نوع و سیستم. اجزاء آیتم...

  Read More
 • 26
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان cobie

  مدلسازی اطلاعات ساختمان cobie به COBie به عنوان یک فیلتر نگاه کنید. در واقع COBie اتوبوسی است که شما را از مکانی به مکان دیگری می برد. در عین...

  Read More
 • 24
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای بهره گیری از این ساایسااتمها در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و مدیریت تسهیلات پرداخت...

  Read More
 • 23
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان جزئیات اجرائی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس چرخه حیات پروژه، یعنی از ابتدای چرخه حیات (فاز صفر) شروع و تا پایان مرحله عمر پروژه می باشد....

  Read More
 • 22
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سرفصل های آموزشی

   سساطلاعات ساختمان برای آن که بتوان بیم را اجرایی کرد باید آموزش هایی صورت گیرد تا حداقل یک نفر از هر شرکت با این تکنولوژی آشنایی داشته باشد و...

  Read More
 • 19
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری

  مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری مدلسازی اطلاعات ساختمان در دو مقطع امکان شکل گیری دارد: قبل از طراحی و بعد از طراحی در صورتی که طراحی...

  Read More
 • 18
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD قاب سازه‌ای طبقه (بتنی): 100 B10 را مشاهده کنید.   200 مدلسازی المان‌ها شامل: ·                  نوع سیستم سازه‌ای بتنی ·                  هندسه تقریبی (مثلا عمق) اعضاء...

  Read More
 • 17
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD فنداسیون 10                             01-21    مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD                                                                                   A10   100 فرض ما برای فنداسیون‌ها بستگی به سایر المان‌های مدل شده مثل المان‌های معماری طبقات یا...

  Read More
 • 16
  دسامبر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ماهیت پیچیده پروژه های ساخت و ساز

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ماهیت پیچیده پروژه های ساخت و ساز به طور گسترده ای می توان اذعان کرد که با توجه مشکلات معاصر جامعه، سرمایه فیزیکی ساختمان کافی نمی...

  Read More
EnglishIran