• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: مدلسازی اطلاعات ساختمان

 • Home
 • /
 • مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • ۱۵
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری در سند EIR

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری این بخش بیان می‌کند که اطلاعات پروژه چگونه، کجا و چه زمانی به اشتراک گذاشته می‌شوند. فرآیند همکاری...

  Read More
 • ۱۴
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سوال اصلی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سوال اصلی کی باید سراغ استفاده از این متد برویم. در ساده ترین جواب خواهم گفت الان هم دیر است. اما سازمان های ما باید بدانند که زمانی که این...

  Read More
 • ۰۹
  مهر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سند EIR

  سند EIR مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان سازه سترگ ایرانیان سند eir یا employer’s information requirement  سندی پیش قراردادی است جهت مدیریت ذینفعان پروژه، باید دانست هر پروژه...

  Read More
 • ۰۹
  دی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سطوح جزئیات سقف‌های از نوع عرشه، دال و روکش‌ها (سقف عرشه فولادی) ۱۰۰ B10 را مشاهده کنید. ۲۰۰ B10 را مشاهده کنید.   ۳۰۰ مدل سازی...

  Read More
 • ۰۸
  دی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اصطلاحات و تعاریف

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اصطلاحات و تعاریف   دارایی   دارایی‌ها شامل تسهیلات کلی و جنبه های مؤثر فضایی (مکان)، طبقه (منطقه) ، محدوده، اجزاء، نوع و سیستم. اجزاء آیتم...

  Read More
 • ۰۳
  دی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرایندهای بهره گیری در این نوشااتارناامن معرفی GIS و BIM به بررساای فرایندهای بهره گیری از این ساایسااتمها در فاز تعمیرونگهداری ساااختمان و مدیریت تسهیلات پرداخت...

  Read More
 • ۰۲
  دی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان جزئیات اجرائی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان شرح خدمات مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس چرخه حیات پروژه، یعنی از ابتدای چرخه حیات (فاز صفر) شروع و تا پایان مرحله عمر پروژه می باشد....

  Read More
 • ۰۱
  دی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سرفصل های آموزشی

   سساطلاعات ساختمان برای آن که بتوان بیم را اجرایی کرد باید آموزش هایی صورت گیرد تا حداقل یک نفر از هر شرکت با این تکنولوژی آشنایی داشته باشد و...

  Read More
 • ۲۸
  آذر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری

  مدلسازی اطلاعات ساختمان زمان بندی و مدل همکاری مدلسازی اطلاعات ساختمان در دو مقطع امکان شکل گیری دارد: قبل از طراحی و بعد از طراحی در صورتی که طراحی...

  Read More
 • ۲۶
  آذر

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD فنداسیون ۱۰                             ۰۱-۲۱    مدلسازی اطلاعات ساختمان LOD                                                                                   A10   ۱۰۰ فرض ما برای فنداسیون‌ها بستگی به سایر المان‌های مدل شده مثل المان‌های معماری طبقات یا...

  Read More
EnglishIran