• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: مدیریت هزینه پروژه

 • Home
 • /
 • مدیریت هزینه پروژه
 • )
 • ۰۵
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان ادامه هزینه پروژه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت هزینه در بیشتر زمینه­های کاربردی، پیش بینی و تحلیل عملکرد مالی آتی محصول...

  Read More
 • ۰۵
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت هزینه پروژه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدیریت هزینه پروژه مدیریت هزینه پروژه شامل فرآیندهای موردبحث در برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی و بازبینی هزینه ­ها است، تا پروژه بتواند مطابق بودجه تصویب...

  Read More
EnglishIran