• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: نرم افزارهای BIM

 • Home
 • /
 • نرم افزارهای BIM
 • )
 • ۱۳
  اسفند

  مدل سازی اطلاعات ساختمان PMIS و سیستم مدیریت اطلاعات پروژه

  مدل سازی اطلاعات ساختمان PMIS و سیستم مدیریت اطلاعات پروژه ﺑﺮای آن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﯿـﺮﯾﻢ، دﺳﺘﺮﺳـﯽ  ﺑـﻪ  ﮐﻠﯿـه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ...

  Read More
 • ۱۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف PMIS

  مدلسازی اطلاعات ساختمان اهداف PMIS ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای پروژه ها تهیه و تدارک اطلاعات مفید جهت تصمیم گیری مدیریتی دسترسی آسان به اطلاعات پروژه توسط کاربران...

  Read More
 • ۱۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

  مدلسازی اطلاعات ساختمان سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS) با افزایش حجم و گستردگى پروژه هاى عمرانى، مدلسازى اطلاعات ساختمانى[۱] (BIM) به عنوان انقلابى در ارتباط بین بخش هاى...

  Read More
 • ۱۱
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان pmis

  مدلسازی اطلاعات ساختمان pmis فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن ۳- فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب ۴- فهرست بهای واحد...

  Read More
 • ۱۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان برآوردهای کنترل

  مدلسازی اطلاعات ساختمان برآوردهای کنترل برآوردهای کنترل[۱] برای نظارت بر پروژه در حال ساخت، برآورد کنترلی از اطلاعات موجود به دست می­آید تا بتواند: ۱- برآوردی از بودجه جهت...

  Read More
 • ۱۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان کنترل بودجه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان    مدلسازی اطلاعات ساختمان   تقریب در مراحل اولیه­ی کار تا اعداد نسبتاً دقیق برای کنترل...

  Read More
 • ۱۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های پروژه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های پروژه هزینه های مربوط به پروژه­های ساخته شده که به عهده­ی کارفرما است، عبارتند از: هزینه­ی سرمایه­گذاری اولیه و هزینه­ی عملیات نگهداری بعدی آن...

  Read More
 • ۰۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرجه زمانی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرجه زمانی همچنین، فعالیت زمان بندی ممکن است یک فعالیت فرجه زمانی در روش زنجیر بحرانی باشد و عمداً به طور مستقیم در پایان مسیر شبکه...

  Read More
 • ۰۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه BIM هزینه نرم افزارهای BIM و در کنار آن آموزشکارکنان و به روز کردن بسترهای IT، می‌نواند برای ذینفعان هر پروژه، مخصوصا برای پیمانکاران که...

  Read More
 • ۰۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان استاندارهای bim

  مدلسازی اطلاعات ساختمان استاندارهای bim با شروع فراگیرشدن استفاده از مدل سازی اطلاعات ساختمان و احساس نیاز به وجود استاندارهایی در این زمینه کشورهایی چون کانادا، استرالیا، انگلیس و...

  Read More
EnglishIran