نوشته‌ها

پروسه طراحی فرآیند

 

سوال اصلی

مدلسازی اطلاعات ساختمان

کی باید سراغ استفاده از این متد برویم.

در ساده ترین جواب خواهم گفت الان هم دیر است.

اما سازمان های ما باید بدانند که زمانی که این سوال برایشان به وجود آمد باید بروند سراغ بیم؟

مشکل ما در رویه فعلی چیست؟

چرا نسبت به کشور های دیگر در این صنعت عقب ماندیم؟

چرا مسکن ساخته شده در کشور بسیار گران تر از پیش بینی در می آید.

 

مدلسازی اطلاعات ساختمان

 

نکاتی در اجرائی سازی مدلسازی اطلاعات ساختمان همواره باید مد نظر قرار گیرد این نکات شامل این است

که آیا به بلوغ سازمانی رسیده ایم؟ دفتر PMO تشکیل داده ایم

و پز استرتژی سازمانی BSC و موارد دیگر را در شرکت های بالاسری و زیر دستی می دهیم اما آیا این واحد ها رو جدی گرفتیم؟

بسیاری از طراحان ما بیم رو ابزار طراحی می دانند. غلط نیست این سخن اما در یافتن اصلی ترین کاربرد به بیراهه رفتند

بیم یا مدلسازی اطلاعات ساختمان بستری قدرتمند جهت برنامه ریزی پروژه است

بی شک ابزارهای ارائه شده در این سیستم

قدرت فوق العاده به مدیران پروژه ها می دهد.

نباید فراموش کرد که بیم مسیر را سخت تر می کند تا سود بیش تری عاید شود اما آیا سازمان ما آماده تغییرات هست

یا انتظار داریم شرکتی دیگر کلیه فعالیت ها رو انجام دهد.

این روش عموماً منجر به استفاده درست از بیم نخواهد شد.

مدلسازی اطلاعات ساختمان

برای داشتن تکنولوژی نوین در زمینه ساخت و ساز فرهنگ سازمانی باید تغییر کند .شناخت از این فرهنگ شروعی ترین نقطه است. لازم به ذکر است این شناخت از هرم بالایی سازمان به کارشناسان انتقال پیدا می کند و باید مورد پایش قرارگیرد.

راهکار های سازمانی بدون پیاده سازی اصولی مفهومی ندارد. باید سیستم استراتژی مناسب جهت رویکرد به بیم را درک کرده باشد. از طرفی باید مقاومت در برابر تغییرات شکسته شده باشد.