• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: هزینه BIM

 • Home
 • /
 • هزینه BIM
 • )
 • ۲۶
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان Level 3

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان Level 3 در حال حاضر به عنوان هدف دیده می شود، این نشان دهنده همکاری کامل بین تمامی رشته ها...

  Read More
 • ۲۵
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان دستیابی به شبیه سازی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان دستیابی به شبیه سازی شبیه سازی انرژی در ساختمان یا   SIM فرآیند شبیه سازی چرخه انرژی در ساختمان می باشد. دولت انگلستان با قوانین مدیریت انرژی...

  Read More
 • ۲۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان چگونه با BIM میتوان AIM را ایجاد کرد؟

  مدلسازی اطلاعات ساختمان چگونه با BIM میتوان AIM را ایجاد کرد؟ سند  PAS 1192 فرایندهای تعریف شده ای مانند همکاری با استفاده از مدل های مشترک ایجاد شده به...

  Read More
 • ۲۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LEVEL 2

  مدلسازی اطلاعات ساختمان LEVEL 2 این مرحله برای همکاری متداول بین تمامی گروه ها درگیر در یک پروژه می باشد – همه گروه ها از مدل های سه بعدی...

  Read More
 • ۲۳
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فاز اول

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فاز اول LEVEL 1 با تکمیل BIM در سال ۲۰۰۷ کشور انگلستان تصمی گرفت تا سال ۲۰۱۶ سیستم اولیه از این متد را اجرائی کند. این...

  Read More
 • ۲۳
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه کشور انگلستان

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه کشور انگلستان ۰ از سال ۱۹۴۰ تا ۲۰۰۷ از سیستم CAD[1] به عنوان ا نتقال اطلاعات و زبان مشترک صنعت AEC[2]استفاده می شدو CADبه معنای...

  Read More
 • ۲۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان تاریخچه ۲۰۰۴ برنامه AVANTI منتشر شد در سال ۲۰۰۲، برنامه AVANTI دریافت بودجه برای مطالعه در مورد نحوه استفاده از ICT[1] برای کمک به همکاری در...

  Read More
 • ۲۲
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان واژه یابی ۹-   واژه یابی BEP                                         برنامه اجرائی مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM                                         مدلسازی اطلاعات ساختمان BWM                                                    جلسات کارگروه مدلسازی اطلاعات ساختمان CDE                                                      محیط اطلاعات عمومی...

  Read More
 • ۲۱
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان حل اختلافات

  مدلسازی اطلاعات ساختمان حل اختلافات هماهنگ کننده BIM و ذینفعان مسئول تولید اطلاعات BIM باید به موارد زیر توجه داشته باشند: رویه های اعتباربخشی تعریف شده در این بیانیه...

  Read More
 • ۲۱
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی سیستم

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هماهنگی سیستم یک شبکه ساختمان مشترک باید توسط تمام اعضای تیم طراحی تاسیس و مورد استفاده قرار گیرد. این روش معمول است که یک منشور ساختمان...

  Read More
EnglishIran