• Tell :+9821 66964072
 • Email us: info[at]sazesetorgiranian.ir
 • Working Hours: 09:00-18:00

Tags: هزینه BIM

 • Home
 • /
 • هزینه BIM
 • )
 • ۱۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان کنترل بودجه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان   مدلسازی اطلاعات ساختمان    مدلسازی اطلاعات ساختمان   تقریب در مراحل اولیه­ی کار تا اعداد نسبتاً دقیق برای کنترل...

  Read More
 • ۱۰
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های پروژه

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه های پروژه هزینه های مربوط به پروژه­های ساخته شده که به عهده­ی کارفرما است، عبارتند از: هزینه­ی سرمایه­گذاری اولیه و هزینه­ی عملیات نگهداری بعدی آن...

  Read More
 • ۰۸
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرجه زمانی

  مدلسازی اطلاعات ساختمان فرجه زمانی همچنین، فعالیت زمان بندی ممکن است یک فعالیت فرجه زمانی در روش زنجیر بحرانی باشد و عمداً به طور مستقیم در پایان مسیر شبکه...

  Read More
 • ۰۴
  اسفند

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه BIM

  مدلسازی اطلاعات ساختمان هزینه BIM هزینه نرم افزارهای BIM و در کنار آن آموزشکارکنان و به روز کردن بسترهای IT، می‌نواند برای ذینفعان هر پروژه، مخصوصا برای پیمانکاران که...

  Read More
EnglishIran