07
اکتبر

مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری در سند EIR

مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان مدلسازی اطلاعات ساختمان فرآیند همکاری این بخش بیان می‌کند که اطلاعات پروژه چگونه، کجا و چه زمانی به اشتراک گذاشته می‌شوند. فرآیند همکاری...

Read More