مدلسازی اطلاعات ساختمان

تعریف عملیاتی

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) که فرآیند مبتنی

بر مدل D-3 هوشمند است که از طریق شفاف سازی

و ابزارهای متعدد به کمک معماران، مهندسین و متخصصان ساخت

و ساز خواهد آمد تا به برنامه ریزی، طراحی، ساخت و مدیریت

ساختمان ها و زیرساخت های کارآمدتر دست پیدا نمایند.

تکنولوژی BIM با ساخت مدل های سه بعدی، طراحی و ارائه نقشه های

دو بعدی و نقشه های شاپ، و چک کردن استانداردهای مختلف،

بصورت کاملا خودکار و کامپیوتری، مدیریت منابع و تجهیزات و تخمین زمان و هزینه

را ممکن می سازد و همه تضادها و چالش های تصمیم گیری درباره روش های

ساخت را برطرف می کند و هدف اصلی  BIMساخت یک مدل مجازی از

ساختمان قبل از ساخت مدل فیریکی اصلی، است تا مشکلات

و معضلات مشاهده و حذف شوند تا ساختمان های واقعی

با عیب کمتر، هزینه کمتر و زمان کوتاه تر و با کیفیت بالاتر نسبت به ساخت وساز سنتی ساخته شوند .(غمخوار، 1391)

1-7-2 تفکر ناب

تفکر ناب، شيوه اي در مديريت ساخت و توليد است

که اين امکان را فراهم می آورد تا از کمترين ميزان هزينه،

نيروي انسانی، تجهيزات، زمان و فضا، بيشترين

بهر هبرداري ممکن جهت توليد محصولات

صورت گيرد و درعين حال محصولات توليدي حداکثر

هماهنگی را با نيازهاي مشتري داشته باشد

. Aziz & Hafez, 2013)) ساخت و ساز ناب ترکیبی

از پژوهش عملیاتی و طراحی توسعه عملیاتی در ساخت و ساز می باشد

چشم انداز بیم محور

مدلسازی اطلاعات ساختمان

مدلسازی اطلاعات ساختمان

https://sazesetorgiranian.ir/2020/06/27/%d9%85%d8%af%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d9%88-2/مدلسازی اطلاعات ساختمان

0/5 (0 نظر)