مدلسازی اطلاعات ساختمان

مزایای BIM برای کارفرمایان

طبق آمار شرکت اتودسک از بزرگ ترین شرکت های چند ملیتی ساخت نرم افزار:

  • بیش از 60 % پروژه ها طبق اهداف برنامه زمانی و هزینه پیش نمی روند.
  • 30%هزینه های ساخت به دلایل دوباره کاری است.
  • 55%از برنامه های نگهداری انجام نمی شود.

با استفاده از مدل سه بعدی BIM و ارزیابی هزینه و زمانبندی پروژه این قابلیت

را در اختیار مالکان قرار میدهد تا با دقت و کیفیت بیشتری به ارزیابی

محدوده طراحی در برابر نیازهایشان در هر فاز پروژه بپردازند

.ماهیت دقیق و قابل محاسبه   BIMمنبع معتبری برای

مالکان جهت ارزیابی دقیق پروژه است و واکنشهای

هزینه ای سریع تری برای تغییرات طراحی پدید می آورد.

این مهم ازآن جهت حائز اهمیت است که توانایی تأثیرگذاری هزینه

در اوایل فرآیند پروژه، در فاز امکان سنجی در بالاترین سطح می باشد.

زمان ارائه به بازار بر همه صنایع تأثیر دارد، سازمان های تولیدی

زمان ارائه به بازار تعریف شده ای دارند و باید روش ها

و فناوری هایی را موردتوجه قرار دهند که آنها را قادر

به تحویل سریع تر و بهتر و ارزانتر امکانات میکندBIM ،

مالکان و تیم های پروژه ای آنها را به ابزارهایی

جهت خودکارسازی نسبی طراحی, شبیه

سازی عملیات و به کارگیری تولید خارج از محل)پیش ساختگی

(مجهز می کند. فرایندهای BIM میتواند کاهش برجسته ای

در طول مدت پروژه از تأیید تا تکمیل آن پدید آورد .

از طرفی به دلیل پایش پیشرفت پروژه با استفاده از مدل چهاربعدی و پنج بعدی،

کارفرما میتواند در هرلحظه

به مدل در حال ساخت،هزینه ها و اطلاعات به روز شده مربوط به آن دسترسی داشته باشد .

کارخانه دارو سازی

0/5 (0 نظر)