درباره ما

Black and white exterior building

شرکت مهندسی سازه سترگ ایرانیان توسط نخبگان علمی و حرفه ای تاسیس و در زمینه های مختلف وگوناگون بصورت تخصصی حضور فعال داشته و در بسیاری از پروژه ها نقش بسزایی ایفاد نموده است. به طور خاص این شرکت در زمینه های تدوین دستورالعمل و آیین نامه ها، قراردادهای سرمایه گذاری و مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) شناخته شده می باشد و باتکیه بر نیروهای متخصص، نخبه ومستعد، نتیجه گرا و دارای توان علمی و اجرایی بالا و همچنین استفاده ازعلم وتکنولوژی روز،همواره سعی نموده است تمام امکانات خود را درجهت خدمت به صنعت کشور، به ویژه صنعت ساخت و ساز(صنعتی، تجاری، مسکونی، خدماتی درمانی و …) بکارگیرد.