مطالب توسط علی موسوی

مقدمه eir

مقدمه هدف از این سند ارائه یک تعریف کلی از الزامات اطلاعات مورد نیاز از کارفرمایان (EIRs) برای حمایت از اجرای مدل سازی اطلاعات ساخت (BIM) در سازمان است. این سند برای پشتیبانی از پروسه های همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز شرکت مهندسی بایابیم در حین طراحی، ساخت و تحویل به شرح زیر است: […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان روش های پیاده سازی ساخت وساز ناب

مدلسازی اطلاعات ساختمان روش های پیاده سازی ساخت وساز ناب -7-3-1 روش 5S این روش به عنوان نقطه شروع اعمال اصول تولید ناب به صنعت ساخت توسط بسیاری از کارشناسان تلقی می شود. این روش تأکید بر تمیزکاریو مرتب سازی محیط کارگاه دارد و همچنین از نتایج ملموس تری نسبت به دیگر روش ها برخوردار […]

,

مدلسازی اطلاعات ساختمان بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره بردای

مدلسازی اطلاعات ساختمان با بررسی روند ساخت از مراحل اولیه طراحی تا بهره برداری پروژه میتوان مشکلاتی نظیر افزایش زمان و هزینه، حجم زیاد نقشه های تولیدی، حجم بالای نامه نگاریها، عدم کشف تناقضات و خرابیها، تغییرات زیاد و ناتوانی در ایجاد تصویر کلی از پروژه نهایی برای عوامل درگیر را مشاهده نمود. از آن […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی

مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM و LEAN در طراحی و مدیریت طراحی مسلما، مديريت طراحی را می توان با استفاده از ابزار و رو شهاي جديد معرفی شده توسط مدل سازي اطلاعات ساختمان و ساخت وساز ناب بهبود داد. بااين حال، در پروژه هايی که از BIM استفاده می کنند، نقش پرسنل، روش هاي طراحی و […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان نبود اطلاعات اساسی

مدلسازی اطلاعات ساختمان نبود اطلاعات اساسی این محیط یک مخزن مرکزی است که اطلاعات پروژه درون آن قرار دارد. محتوای CDE محدود به دارایی ایجاد شده در یک محیط BIM نیست و بنابراین شامل مستند سازی، مدل گرافیکی و دارایی های غیر گرافیکی می شود. در استفاده از یک منبع واحد همکاری اطلاعات بین اعضای […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان ساخت ساز با jt

مدلسازی اطلاعات ساختمان ساخت ساز با jt فاز یک : در سال اول باید این سیستم را از طریق کلاس های آموزشی، سمینار ها و کنفرانس ها مختلف برای همگان معرفی نموده و آن ها را با BIM آشنا نمود و عوامل دخیل در صنعت ساخت را تشویق به پیاده سازی این سیستم نمود .در […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان افزايش ارزش

مدلسازی اطلاعات ساختمان افزايش ارزش به اين ترتيب استفاده از BIM و مديريت طراحی ناب می تواند منجر به افزايش ارزش براي مشتري شود. محتواي کار طراحی می تواند تجسم شود و کارهاي طراحی که ارزش ايجاد نمی کنند شناسايی و حذف شوند. در همان زمان، ارزش افزوده وظايف را می توان بهبود داد. همچنين […]

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعامل بین BIM و ساخت ناب

مدلسازی اطلاعات ساختمان تعامل بین BIM و ساخت ناب یک تجزیه و تحلیل گسترده از تعامل بین ساخت ناب و BIM در سطح مفهومی صورت گرفته است و هم افزایی قابل توجهی بین این دو مشاهده شده است شهرت این تعامل خاص در صنعت ساخت در سال هاي اخیر افزایش یافته است. مفهوم ساخت ناب، […]